søndag den 27. december 2015

Et nyt år venter forude og hvad vil det bringe, ja det kan vi kun vente og se.


Men ønsker til året har vi vel alle, nogle mere betydende end andre men alle har et ønsker om, at et eller andet vil gå i opfyldelse, det har jeg også privat, men for Hundested info siden håber jeg på noget specielt.
Mit ønske og håb er at 2016 må blive året hvor Hundested erhverv, havn, samt foreninger vil få øjnene op for de muligheder som www.hundested.info byder på for gratis promovering, hvilket dermed vil betyde at borgerne, og hvem der interesseret i det, vil få mulighed for på ét sted, at følge med i alt hvad der foregår i byen.
Det er også mit håb, at den enkelte borger selv vil deltage med oplysninger til siden, f.eks. om hændelser og med foto fra forskellige begivenheder.

Alle ønskes godt nytår.

mandag den 7. december 2015


Søg og du skal finde – fra www.hundested.info


Alle der bevæger sig på internettet kender søgefunktionen i Google, hvor man kan finde stort set alt hvad man har brug for at vide noget om.

Nu kan man også søge på hundested.info og dermed nemmere finde frem til det man ønsker, indtast hvad du søger i det blankefelt og tryk ”Søg” herpå vil der som ved Google komme forskellige forslag hvor man kan finde noget om det man har søgt på.
Finder du ikke det du søger så prøv med et andet søgeord, hvis det heller ikke giver noget resultat så håber jeg, at du vil henvende dig til mig, så vil jeg, hvis det er relevant for siden, sørge for at netop det emne også kommer med.

Jeg opdagede for nyligt at domæne navnet www.visithundested.dk  var ledigt, og da visit i forbindelse med en location, som f.eks. visithalsnaes.dk, visitnordsjaelland.com eller andre byer er almindelig kendt, købte jeg domænet og bruger det nu som indgang for, hvorfor man skal besøge Hundested, man kan selvfølgelig komme videre til www.hundested.info hvor man kan finde de mange oplysninger.

søndag den 15. november 2015


Hundested Info har et år på bagen.

Er det noget at fejre? Ja det er spørgsmålet.


Fra privatpersoner og nogle få handlende har siden fået ros, blandt andet for initiativet til at gøre noget for, at byen og dens handlende samt alle der arrangerer noget – kan få gratis omtale – af hvad de foretager sig.

Fra byens bærende forretninger og organisationer, har der til gengæld ikke været det der ligner reaktion eller kommentarer, selv på flere direkte henvendelser. Man kunne godt få det indtryk, at jeg har blandet mig i noget jeg hellere skulle have ladet være med, at det, at tage et initiativ til at præsentere byen på en anderledes måde end den de etablerede, som Erhvervs foreningen, Havnen, Kommunen og turist organisationer står for, ikke er velkommen.


Ingen har bedt mig om at lave siden, men f.eks., udtalte Søren Brink på et foredrag om Hundested havn, at man skulle blive bedre til at fortælle om de goder der var i by og havn, hvilket jeg er enig i og forstod som, at det gjaldt alle..

Derfor spørger jeg, gælder det kun for Erhvervs foreningen og Havnen, kan det ikke lige så godt være andre der er med til at udbrede det kendskab, jeg mener bestemt at hundested.info kan være med til at udbrede kendskabet til de mange gode og positive ting der sker i Hundested.

Hvorom alting er, så vil jeg med Hundested Info fortsat gøre mit til, at alt hvad der foregår i Hundested bliver kendt så vidt omkring som muligt, og netop fordi siden er anderledes end de medier der anvendes i dag, kan Hundested Info være med til, at gøre en betydende forskel.

intet andet af de medier der anvendes i dag kan man finde og få ét samlet overblik over:
Noget om byens historie, hvad der sker i byen netop nu, finde de forskellige kunstnere og forretningers placering, adresser, telefonnumre, samt link til deres hjemmesider, eller endda en - specialside med aktuelle oplysninger, både til dem der har, men specielt til dem der ikke har, en hjemmeside.   


Jeg fortsætter med Hundested Info siden så længe jeg syntes at det er interessant og så længe jeg ser, at der er mange der kontakter siden i et omfang der giver mening, hvilket der er i øjeblikket. Det antal der står på siden, er antal besøgende (ikke blot klik på sider) skal siden sammenlignes med ”synes godt om” fra Facebook, så skal man i stedt se på Hits, og her taler vi om et meget stort antal for Hundested Info.


Derfor vil jeg endnu en gang opfordre alle til, at man henvende sig med hvad man har af idéer, ønsker, eller hvad man har af arrangementer, i stedet for at jeg, ligesom andre der vil vide noget om Hundested, selv skal pløje diverse aviser, hjemmesider og andet igennem for at finde de oplysninger som jeg så bringer samlet på www.hundested.info


Send en mail på
post@hundested.info eller ring til mig på mobil.: 2388 9412 og lad os få en snak om hvad du ønsker og om hvad jeg kan gøre for dig.

Richardt Rolsted.

torsdag den 8. oktober 2015


4.) Nye muligheder for et Knud Rasmussen/Grønlands Center.

Jeg læste i går onsdag i Halsnæs Avis, at Nord havnen var sat til salg og at den kunne benyttes til mange spændende ting.

Jeg vidste ikke at Nord havnen var kommunalt ejet, på en folder som Hundested Havn i sin tid har udgivet og som viste fremtidsplaner for havnen, fremstår det som om hele området var en del af Hundested Havn I/S.
Da det ikke er tilfældet og området nu er sat til salg, fremkommer der helt nye muligheder for en mulig realisering af ovennævnte projekt.

Det er jo helt op til kommunen, at bestemme hvordan området skal se ud og til hvad det skal benyttes, hvilket også fremgår af avisen, og her vil det være helt oplagt at kommunen ønsker/kræver af de pågældende investorer, at der i planerne indarbejdes en mulighed for et kulturcenter, med Grønlands folk og Knud Rasmussen som hovedvægt.  

onsdag den 7. oktober 2015


3.) Hvor skal pengene komme fra til et (Knud Rasmussen/Grønlands) Center?


Projektet fra 1996 regnede man med, at kunne gennemføre for 60 mil. Kr., et beløb der selvfølgelig ikke holder i dag, og derfor er en reduceret udgave givet nødvendig, men så må der også kunne skaffes penge til projektet via forskellige fonde.
Jeg tænker her bl.a. på, at A.P. Møller og Hustrus fond der allerede tidligere har været involveret ved købet af Knud Rasmussens hus i 1937, som derpå blev skænkedes til offentligheden.
Desuden må Real Dania være en mulighed, de har tidligere give til ”Mellemrummet” og ærligtalt!!! Når der kunne gives penge til det, så burde det være mere oplagt at give penge til noget kulturelt og oplysende der gavner byen og samfundet.
Der må også være nogle statslige puljer der kan komme i spil og rent anstændigt burde yde sit, der var jo ikke nogen hjælp at hente for Halsnæs i regeringens udflyningsplan, og mon ikke også havnen kunne være interesseret i endnu mere opmærksomhed om netop havnen.

Med de rette folk som igangsættere burde det være muligt, at få et projekt som dette - eller et lignende - op at stå, således at Hundested kan få en attraktion som vil blive besøgt hele året og dermed skabe mere liv om især vinterhalvåret.

torsdag den 1. oktober 2015

2.) Noget mindre ambitiøst en et Thule center er også OK.

Den oprindelige plan om et Thule center, indeholdt både en Højskole og et Forsker- studenter kollegium samt en sal på 1000m² til Musik, Teater og konferencer etc.


Hvis der er det behov, og der kan skaffes midler til det, er det selvfølgelig en god ting, men mindre kan og vel også gøre det, f.eks. kan man jo nøjes med at se på den del der skulle indeholde noget om Knud Rasmussen og det arktiske folk, Grønland og den fjerde verden, samt naturligvis diverse service faciliteter som kontor, garderobe, café og toilette mm., hvilket var planlagt til at kunne være på ca. 1700 m², hvilket svarer meget godt til størrelsen på den gamle grønne lade Henriksen Shipping ejere eller ejede.

Med en verdenskendt Knud Rasmussen og den opmærksomhed og betydning Grønland har i samfundet i dag, burde der være en seriøs baggrund for netop et center der fortæller om, og viser hvilken betydning Knud og Grønland har haft, og stadig har for Danmark og verden.

Når jeg skriver om dette er der to grunde til det, for det første at et sådant projekt yderligere vil kunne sætte Hundested på Danmarkskortet, være med til at skabe liv i Hundested, også om vinteren medens man om sommeren kunne besøge det på regnfulde dage.
For det andet,at projektet fra 1996 er et udmærket udgangspunkt for et projekt i dag.

torsdag den 24. september 2015

1.) Thule-Center i Hundested? Jah! Hvorfor ikke?

Det var den sommer, så har vi igen en Hundested havn og byen næsten uden aktivitet.
Retfærdigvis skal dog siges, at Bryghuset, Glassmedjen og til dels også Egeværket, stadig vil kunne give lidt liv i havnen, men ellers er vintertiden en tid hvor det er småt med liv i havn og by.

Mon ikke det er på tide at få hevet den gamle idé fra 1993 og plan fra 1996, om et Thulecenter i Hundested, frem igen.Selv om man i 1996 lavede en projekt beskrivelse og formodentlig troede på at ideen kunne realiseres så var problemet det, at man på det tidspunkt ikke havde noget godt grundlag til at få gennemført planen på.
Nedgangen i fiskeriet, og dermed Hundested havns mindre betydning, prægede byen, og i 1996 stoppede Hundested Grenå færgen, samtidig gik det ikke så godt for Stålværket, så med den negative stemning var det svært at få opbakning bag projektet dengang, hvorfor det blev skrinlagt og Kattegat Strandhave blev bygget på området.
I dag er situationen en hel anden, Hundested er en by der tales om vidt og bredt og nu ikke for noget negativt, nej nu er havnen blevet så populær at byen ikke bliver omtalt som udkants Danmark.

At der nu også kommer krydstogt skibe til havnen i 2016, må kunne give det sidste skub til, at Thule-Center  planerne – med en del ændringer i forhold til prestige projektet – igen hives frem af skuffen, med en realistisk chance for at blive gennemført.

                         Her ses på planen fra 1996, hvordan man da havde tænkt sig centeret.

Byen har en øjebæ - som Peter Olesen ville sige- den grønne lade som ligger ved de gamle færges opmarch baner, den kunne passende fjernes så der blev plads til centret, det ville i høj grad forskønne byen og give liv i byen også om vinteren.

fredag den 4. september 2015

Ændring af siden hundested.info pr. 4. sept.2015

Jeg har gennem nogen tid, samtidig med vedligeholdelsen af den aktive side, også arbejdet på at gøre siden mere overskuelig, nemmere at bruge og med flere funktioner.
Hovedopgaven har været at få så mange oplysninger frem på forsiden som muligt, således at det herfra er nemmere at komme til netop det man har interesse i.

Der er ændret lidt i menu bjælken hvorved Adresser & Links samt Arrangementer er kommet ned i funktionssøjlerne i hhv. venstre og højre side, de to kan nu også kaldes direkte ved at taste event.hundested.info eller adresser.hundested.info. Samtidig er Kommentarer & Nyt vendt tilbage til menuen.

På flere sider er der ændret, rettet eller tilføjet, så de er blevet mere oplysende og brugervenlige, men specielt på siden Foto Film og Video er der ændret så det er blevet mere overskueligt.
Af andre og væsentlige rettelser kan nævnes, at jeg gerne har villet gøre noget mere for dem der af egen drift henvender sig til mig med oplysninger, det kan være om deres virksomhed eller forskellige arrangementer.

Derfor har jeg nu oprettet en BRUGERSIDE hvorfra disse kan findes separat, med hhv. oplysninger, links til egen side eller en side der er oprettet specielt til den pågældende.

 

tirsdag den 1. september 2015


Turistsæsonen er ved at være forbi, og Hundested tilbage i sin daglige gænge.


 Jeg oprettede for godt 3/4 år siden Hundested.info, og skal jeg gøre en smule status kan jeg på den ene side være tilfreds set ud fra, at det har været svært for den almindelige borger at vide noget om sidens eksistens.
Med de ret begrænsede oplysninger om siden, så er et antal besøg  - ikke antal besøgte sider - på over 3400 i den tid den har eksisteret - et gennemsnit på 12-13 aktive besøg om dagen -, alligevel ganske udmærket.

Til gengæld kan jeg ikke være tilfreds med de erhvervsdrivendes brug af siden, det er meget få der selv har henvendt sig for at komme med på siden, eller for at få optaget oplysninger om deres arrangementer.
Vel har der ikke været gjort meget reklame for siden, men med to omtaler i Halsnæs Avis samt henvendelser til to erhvervs organisationer, så kan siden ikke være helt ukendt.
Selvfølgelig er det en privat sag om man vil støtte et privat initiativ og udnytte gratis reklame, men alligevel!  

Jeg vil fortsat arbejde med siden, både fordi jeg tror på, at det kan være til gavn for alle men også fordi jeg syntes at det er interessant. Jeg kunne dog godt bruge nogle personer der hjalp til med at fortælle om de ting der sker i byen, og nogen der tog fotografier af hvad der sker.


torsdag den 27. august 2015

Sommersæson 2015 i Hundested er ved at gå på hæld.

Sommeren går på hæld ja, men der er stadig flere arrangementer i september måned.
Den 5. september er det sildens dag, og om aftenen underholder Santanas venner på flydecenen.

Sandskulpturfestivallen slutter den 13 september. Den 12. og 26. er der musikalske arrangementer i Bryghuset, ligesom de står for lignende arrangementer året ud.
De forskellige arrangementer i by og havn har som alt andet, ikke været begunstiget af det bedste vejr, men de fyldte, og til tider overfyldte parkeringspladser, vidner dog om at de forskellige arrangementer og steder i havnen har været godt besøgt.

Nu kan man så bruge efterår og vinter til at finde ud af hvordan en ny sæson skal gribes an, hvilke tiltag der kan gøre interessen større, og dermed øge omsætningen.
Selv om det måske vil blive begrænset hvor meget krydstogtturisterne direkte kommer til at betyde for byens erhvervsliv, så vil den indirekte betydning, at Hundested er kommet på verdenskortet og bliver omtalt, kunne vise sig at få stor betydning, og har vel egentlig allerede haft det.

Der er bestemt grund til at se optimistisk på en kommende sæson 2016.

søndag den 2. august 2015

Med Watermusic 2 i Hundested havn, var der for alvor skiftet stil fra Watermusic 1.

Ikke alene er der stor forskel på Opera og Jazz, men hvor der ved Watermusic 1., var fire musikere og en sanger, var der her  én musiker og fire sangere, vejret var væsentlig bedre denne gang, og maden var også anderledes.
Opera har efterhånden fået større tilslutning, det ser man bl.a. ved de Københavnske festivaler, men der er stadig en del der ikke bryder sig om Opera. Om man kan lide opera eller ej så er man sikker på, at man ved at lytte til opera, får sangere der virkelig kan synge, hvilket Home Opera virkelig beviste.Opera/Operette bliver tilgængelig for enhver når den som Home Opera, præsenterer kendte sange fra lige så kendte operaer og gør det på en charmerende humoristisk måde, i hvert fald vil alle der virkelig sætter pris på sang få sig en god oplevelse, så hvis Home Opera kommer igen til næste år bør man ikke snyde sig for den oplevelse.
Hvad maden angår vi de fleste sikkert give Frederiksværk Røger stort Cadeau for deres fiskeplatte.

søndag den 12. juli 2015

Musikalsk aften på Hundested Havn.

Lørdag aften blev den første afdeling af de tre, WATERMUSIC koncerter, afviklet på flydecenen i havnen.
Efter at vejrguderne de senere dage havde raset, var vejret nu med til at gøre aftenen til en dejlig aften. 

Jazzsangerinden Sinne Eeg og hendes trio gav alle en oplevelsesrig aften, det er skønt at høre på en sangerinde der virkelig kan synge og indtage en sene med sin personlighed, når dertil kom at en meget dygtig trio fik det til at svinge, så blev det en stor musikalsk aften.


Næste Watermusic koncert er den 1 august og er med Home Opera.

mandag den 6. juli 2015Hundested Havnefest i Hedebølge.

I sol varme og højt humør blev dette års Havnefest afviklet.
Søndag eftermiddag foretrak et flertal dog en overgang stranden og, at få noget at drikke eller spise ved de mange steder på havnen man kan sidde og nyde livet. 
  
Den første rigtige badedag i 2015

Næste begivenhed i Hundested bliver når TV2 besøger byen onsdag den 8,. og torsdag den 9. med deres TV2 på Tour.


mandag den 29. juni 2015

En week-end med fuld skrue på Hundested havn.


Medens sandskulpturfestivallen stadig bliver flittigt besøgt, får skruen en ekstra drejning torsdag, fredag, lørdag og søndag den 2. til 5. juli, når havnefesten afvikles på havnekajen.
Det starter torsdag med bankospil og fortsætter når havnepladsen åbner med alskens underholdning og løjer, se hele programmet på  http://www.hundestedhavnefest.dk/


Noget tyder på, at sommeren endelig har tænkt sig at komme til landet, så er man ikke til havnefest er der meget andet man kan nyde i Hundested, både i havnen men også i naturen i omegn en. 

Rigtig god week-end.

søndag den 21. juni 2015

Hundested.info omtalt i Halsnæs Avis Sommer udgave.Under forsidebilledet af hundested.info har Halsnæs Avis' sommerudgave den 19 juni, omtalt siden hundested.info.
Det er bl.a. sket på baggrund af en henvendelse fra en borger der syntes at siden fortjente større opmærksomhed.
Artiklen fortæller i store træk hvad der er ideen og baggrunden for sidens opståen.
Desværre kunne overskriften give det indtryk, at siden kun var for "mindre butikker & boder", og det er på ingen måde tilfældet, alt og alle i Hundested  stort som småt, kan blive omtalt på den ene eller anden måde.
Alle former for forretninger er naturligvis selvskrevne, men også historier, oplevelser og fotos fra private personer er meget velkomne, på den måde kan der skabes en platform der på en levende, naturlig og vedkommende måde fortæller alle om Hundesteds fortræffeligheder.

Flere af de store etablerede virksomheder føler sikkert, at de bør støtte helheden, bl.a. ved at holde sig til bl.a. Oplev Halsnæs.dk hjemmeside , og selvfølgelig skal de da også det, men det kan ikke skade nogen, at man - med gratis omtale via hundested.info - også støtter lokalt, det gør man jo allerede via "Oplev Hundested" på Facebook.


tirsdag den 16. juni 2015

Hundested danser og fejrer.
Fredag den
 19, lørdag den 20 og søndag den 21.


Fredag den 19. arrangerer GDV Hundested danse for folk fra hele byen og omegn, foreningen har fået Rythm Makers (5 glade mænd i deres bedste alder) til at komme og spille op til dans.
Musik fra 60-erne, countrymusik, dansk- og svensktop. Pris 75 kroner. Møde blot op, ingen tilmelding nødvendig. Tag manden/konen under armen og kom og lyt til dejlig musik, dans hvis I har lyst.
Der sælges øl, vand, vin, kaffe og kage... velkommen til en glad aften..... hilsen G.D.V. Hundested.  


Tango i Fyrbåken på Hundested  Havn.

Lørdag den 20. er der  mulighed for at danse eller lære argentinsk tango på Hundested Havn.
Det sker i Fyrbåken, alle kan være med. Der er introduktion fra kl. 14-15 og derefter dans til kl. 17. Igen samme aften er der introduktion fra 19-20 og derefter dans til kl. 22.

Der er også Tango lørdag den 25. juli og 22 august, og det er Halsnæs Tangoforening, der inviterer til de gratis oplevelser.


Grønlandske Nationaldag Søndag den 21.
Fejringen er A
rrangeret af Aktivitetsudvalget, Torup Sogns Menighedsråd mf.  Se programmet her


Du kan læse "alt" om Hundested på www.hundested.info 

mandag den 15. juni 2015

Weekend aktiviteter i Hundested og Lynæs.

Kunsthåndværkermarkedet Beddingen trak rigtig mange til Hundested havn i weekenden.
De tre haller var godt besøg og parkeringspladserne omkring havnen godt fyldt op, hvordan mon det vil være med parkering på en sommerdag med besøgende ved stranden og et samtidigt arrangement i havnen kan man kun gisne om.

I Lynæs havde Kitesurferne travlt med at teste deres udstyr og evner i den gode vind, og den hyggelige stemning i havnen blev understreget af gæster ved Sailors Corner der sad og nød lidt at spise.


Glædeligt var det også at Thomas Ingversen havde fået åbnet sin butik igen, nu under navnet
"Hos Thomas", og der var også mange der havde fundet vej til butikken.

fredag den 12. juni 2015

Stor aktivitet på Hundested havn den 12. 13 og 14 juni. 

Allerede fredag slås dørene op til til Kunsthåndværkermarkedet Beddingen på havnen.
Ikke mindre end 53 professionelle kunsthåndværkere byder på nogle inspirerende dage i de gamle bådehaller.
Sidste års besøg af over 3.000 gæster forventes at blive overgået i år. Lørdag og søndag eftermiddag er der tre gratis workshops, hvor de besøgende børn selv kan afprøve deres kreativitet.
Man kan lære at binde blomsterkranse, lave smykker eller male træhavdyr.
Endvidere er der også musikalsk underholdning.


lørdag den 6. juni 2015

"Lynæs-købmanden" er i gang igen.

Efter nogle turbulente måneder slår Thomas Ingversen igen dørene op i butikken i Lynæs under navnet "Hos Thomas"
Torsdag den 4. juni var første dag med den tidligere så populære fællesspisning, og om lørdagene bliver der grill-arrangementer i baglokalet.

Det er positivt at der atter bliver gang i hans forretning, så kort tid efter at man har måttet konstatere at Fiskeforretningen og Deli har måtte lukke deres forretning.

torsdag den 21. maj 2015

Om Hundested Info's berettigelse.

Efter en 10 dages tur langs Jyllands vestkyst fra Løkken til Møgeltønder, er jeg yderligere blevet bekræftet i, at min idé med Info-siden om Hundested er rigtig.
Vel er der et informations kontor i næsten enhver by (med stakkevis af diverse brochurer, som der også ligger på Hotellerne) som det vil tage timer at gennemlæse, når først man har fundet de brochurer der muligvis kan være relevante, og spørger man personalet om noget er Pc'en alligevel deres bedste arbejdsredskab.
Da det i modsætning til omtale under Hundested Info, koster noget for at blive omtalt i de forskellige oplysnings brochurer, ja så er det kun de lokale i byerne der kender de mindre steder som det også kunne være værd at besøge.
Gratis omtale kan vel heller ikke skade de etablerede steder, de kunne endda have et link på deres hjemmesider til den stedlige Info hjemmeside.
Hvis alle byer i stedet havde en side som Hundested Info, kunne mange sidde derhjemme og organisere deres besøg i de enkelte byer, samtidig med at de kunne få lidt historie om byerne, og ikke mindst vigtigt, tonsvis af papir til brochurer kunne spares og dermed gavne miljøet.

torsdag den 14. maj 2015

Så startede Hundested Sandskulptur Festival I krig og Kærlighed.

I de første 4 dage kan man opleve kunstnerne arbejde på deres værker.

Her ses indgangen til Sandskulpturene

Indenfor var personalet i anledningen af åbningen festligt klædt i gamle dragter.
Det skal nok blive en god sæson med noget for alle.


tirsdag den 12. maj 2015

Rapport fra Hundested havnen Søndag den 10 maj.
Da vi havde fået købt lidt ind gik vi en tur på havnen, bl.a. for at spise frokost.
Efter en dejlig frokost buffet, så vi nærmere på havnen og de mange tiltag der hele tiden sker og vi kunne fryde os over, at se det liv der allerede var på havnen så tidligt på året, hvor temperaturen kun var omkring 12 grader, og det var uvist om det blev til regn eller sol.
Kunst-boder, gallerier og restauranter med mere kan godt ruste sig til en travl sommer og øve sig til Krydstogtskibene lægger til kaj i 2016.


Krydstogtskibe kan komme til at betyde meget for Hundested, allerede nu har det haft værdi i form af omtale i medierne. Det vil smitte af på besøget i byen, af folk der skal se hvad det nu er for en by der er så spændende og har faciliteter til at krydstogtskibe vil og kan anløbe byen. Værdien af passagerernes besøg i byen vil nok være af mindre omfang, da de fleste vil blive kørt i busser til Helsingør, Hillerød og København, men dem der ikke har lyst til at tage med på ture, vil naturligvis se sig om i Hundested, hvilket vil give ekstra handel.Hvor meget handel det bliver til, er ikke til at sige og afhænger af om forretningerne er dygtige og service mindede.Det der sikkert bliver en større gevinst for byens handlende er, de ekstra indenlands besøgende der vil komme til byen, her kan alle være med både små og store forretninger, hvis de forstår at gøre sig synlige.
Tøndeformede Hytter
Har du lyst til at bo i en tønde, sikkert ikke ”for good” men i nogle feriedage  kunne det måske være meget spændende, i hvert fald for børnene.
Nu er det blevet muligt at prøve i Hundested, efter at der er kommet fire af  slagsen ved den nye lystbådehavn.  Der er plads til 2 voksne og 2 børn og hytterne har solceller.

mandag den 11. maj 2015

Prøve på Hundested-info bloggen.

Dette første indlæg i Hundested-info bloggen er mere en test af hvordan den virker, end en egentlig oplysning til brugerne af siden www.hundested.info


Ovenstående foto er sendt til mig fra en person der syntes godt om Hundested Info.