mandag den 14. november 2016


To år med Hundested Info.


Den 15. november 2014 kunne man for første gang finde Hundested.Info på Internettet, og dermed kunne man for første gang finde stort set alle de oplysninger man kunne ønske sig at vide om Hundested på ét sted.

Der har, efter en spæd start, været et stigende antal besøgende og fra umiddelbart før det første krydstogtskib ankom, til det tredje havde forladt Hundested, var der ca. 2.000 besøg på siden.

For et år siden blev siden www.visithundested.dk oprettet for dem der søger på ordet ”visit”, siden er tænkt som en appetitvækker, et sted hvor man, også på engelsk, får nogle oplysninger om Hundested som man kan få udbygget på www.hundested.info

Der er stadig mange af byens virksomheder, handlende og foreninger der kunne få endnu større gavn af siden og det kan de stadig nå endnu, for jeg har tænkt mig at vedligeholde og udbygge siden så længe jeg overhovedet kan overkomme det.

Der er i øjeblikket flere tiltag i gang for at gøre Hundested endnu mere attraktiv, et af dem går ud på at få opført et Arktisk Oplevelsescenter og Knud Rasmussen museum i havnen.
Alle venter spændt på en beslutning i byrådet på et møde i december/januar, som gerne skulle give grønt lys for at arbejde videre med projektet.

lørdag den 29. oktober 2016


Sol over Hundested i 2016.


Sæsonen for de store aktiviteter i Hundested by og havn er stort set ovre, bortset fra dem der er åbne hele året.

Året 2016 har i sandhed været virkelig godt for Hundested, ud over at vi havde besøg af tre krydstogtskibe, så var der publikumsrekord for Sandskulptur festivalen.

Dertil kommer at DMI’s målinger over de sidste 10 år, placerer (Halsnæs) Hundested-Frederiksværk, som den kommune i hovedstadsområdet der har flest solskinstimer, noget vi godt har vidst i Hundested men som det er rart at få bekræftet.
Ud af de 98 kommuner, hvor der er et spænd fra 1951 til 1581 soltimer for 2016, og hvor Læsø, Samsø og Bornholm udgør top tre, så kommer Halsnæs på en 16. plads med 1791 soltimer årligt.

Så solen har i bogstavelig forstand skinnet på Halsnæs og skal ikke blot solen fortsat skinne, men også aktiviteten være en solstrålehistorie, så er det af stor betydning at planerne om et Arktisk oplevelsescenter og Knud Rasmussen museum bliver til realiteter.

Langt de fleste byer i yderområderne har det svært, så hvis man skal bevare de værdier der er i disse områder, så skal ildsjæle tage fat og udføre et stort og værdifuldt arbejde til gavn for hele samfundet.
Det har man været dygtig til i Hundested og forhåbentlig vil det fortsat give bonus.

onsdag den 21. september 2016


2016 har været et godt år for Hundested havn og by.


Antallet af besøgende i Hundested har været stærkt stigende igennem flere år, og i 2013 resulterede det bl.a. i, at Hundested havn blev kåret som året havn af Danmarks lystsejlere.

2016 blev så foreløbig højdepunktet da flere års arbejd resulterede i, at der kom tre krydstogtskibe på besøg. Det blev ikke alen for byen en stor succes, også krydstogt turisterne har udtrykt deres store begejstring for byen og dens arrangement i forbindelse med besøget.

Der er ikke aftalt besøg i 2017, men der arbejdes ihærdigt på at den store succes bliver omsat i flere besøg i 2018 og fremover.

 Den store interesse der er skabt om Hundested har også resulteret i, at Sandskulptur Festivalen har haft rekordbesøg, og mange handlende har også kunnet mærke den øgede opmærksomhed.

Sandskulptur Festivalen vil også blive gennemført i 2017, men om, og hvornår, der komme krydstogt skibe igen vides ikke på nuværende tidspunkt, under alle omstændigheder vil de ildsjæle der har sat gang i det hele, samt andre der kommer til, fortsætte arbejdet med at gøre Hundested til,


STEDET HVOR DET SKER!

torsdag den 25. august 2016


Tre Krydstogtskibe har sat Hundested på landkortet.


Hundested har ganske vidst været på landkortet siden 1700tallet og har tidligere været kendt for sin færgeforbindelse til Grenå, men side har det været småt med kendskabet til Hundested for de fleste.

Det har krydstogtskibene vendt op og ned på, pludselig er Hundested en by der tales om og ikke mindst, besøges. Som eksempel kan nævnes, at Sandskulptur festivalen har passeret 60.000 besøgende og forventer at nå 70.000 inden den lukker den 18. september.

Hvad skyldes så den ændring, ja først og fremmest har nogle driftige initiativtagere gjort et stort stykke arbejde, i første omgang specielt med at få gjort Hundested havn så attraktiv, at havnen blev kåret til årets havn i 2013 og, at forskellige virksomheder og kunstnere slog sig ned i by og havn.

Halsnæs Bryghus kom til i 2008, både Glassmedjen og Egeværket kom også til, og sammen betød det utroligt meget for havnen.

Det der gik forud for at få krydstogtskibe til Hundested var der mange der rystede på hovedet af og fik sig et stille grin over, men ikke desto mindre arbejdede ildsjæle i tæt samarbejde med Visit Nordsjælland videre med ideen og det ikke blot lykkedes det, nej det blev en bragende succes som alle håber på vil blive noget der gentager sig fra 2018 og i årene frem.
Men der er ingen
garanti for at der kommer flere krydstogtskibe, hverken i 2018 eller årene fremover, og hvad så. Hundested havn vil stadig kunne trække besøgende til på grund af det spændende miljø der altid er i en havn, og specielt i Hundested, men det ville unægtelig være rart hvis vi havde noget permanent at byde på hele året.

Arktisk Center
Jeg tænker her på, at Polarforskeren Knud Rasmussen er berømt langt ud over landets grænser, ja måske mere berømt i udlandet en i Danmark. Der er allerede et museum i Knud Rasmussens hus, men der kunne vises meget mere om Knud og hans polar ekspeditioner hvis et Arktisk center blev bygget på havnen.

Ud over Knuds berømmelse så er det jo meget oppe i tiden at interessere sig for de Arktiske områder og de problemer omkring dem, så tiden må være den helt rigtige til at få etableret et Arktisk Center.
Her er virkelig en sag for alle gode kræfter, regionalt, kommunalt og ikke mindst
  for Hundested og de mange ildsjæle der allerede virker i byen.

torsdag den 28. juli 2016

Først krydstogtskibe! Så Arktisk center??


Den 3. august besøger krydstogtskibet ”Braemar” igen Hundested, og der er lagt op til samme modtagelse som første gang (den fik megen ros) men der bydes også på noget nyt.
Denne gang ankommer skibet på en hverdag, men til gengæld er det nu i ferietiden så der skal nok komme rigtig mange gæster til Hundested for at opleve det smukke skib.
Der er altså al mulig grund til at tro, at det bliver lige så stor succes som sidst, og dermed vil der være al mulig grund til, at det kan gentages. Der er ingen planer om besøg i 2017, men fra 2018 og frem skulle der være chance for yderligere besøg.
Hundested by og havn har alt hvad der skal til for at være værd at besøge, især om sommeren og i godt vejr, krydstogtskibene har blot været det der satte prikken over í-et.
I mindre godt vej eller decideret dårligt vejr er det straks noget andet, og her kunne det være fantastisk hvis de, igennem mange år, verserende planer om et Thule eller Arktisk -center kunne blive til virkelighed.
Hundesteds havnefoged Søren Brink, der er en af ildsjælene i Hundested, og som også har stor andel i, at der er lykkedes at få krydstogtskibe til byen, udtrykker da også, at det vil være et lige så stort projekt og ønske, som krydstogt skibene.
Med den store interesse der er for arktisk netop nu, og garanteret også fremover, vil det være naturligt at der bliver etableret et arktisk Knud Rasmussen center.
Knud Rasmussens hus har stærkt stigende besøgstal, og Knud Rasmussen er formodentlig endnu mere kendt i udlandet en i Danmark. Derfor må det være oplagt, at få et Arktisk Knud Rasmussen center etableret og det mest naturlige vil selvfølgelig være, at det sker i Hundested som Knud Rasmussen havde så stor tilknytning til.
Det kan kun gå for langsom.


lørdag den 7. maj 2016

Hundested som Krydstogt destination.

Hvad kun de færreste havde troet på ville ske, så anløber det første krydstogtskib Hundested havn den 8. maj og alle sejl er sat for at det skal blive en stor oplevelse, ikke kun for de passagerer der besøger havn og by, men også for de mange mennesker fra nær og fjern der givet vil komme for at opleve dette første anløb.

Der vil være forskellige arrangementer, bl.a. vil der være et vikingeskib med mulighed for at komme på en mindre sejltur og der vil køre gratis busser rundt til forskellige mål i Hundested, bl.a. til Kikhavn.

Da det ser ud til at vejret bliver godt er alle betingelser til stede for, at det kan blive en rigtig god dag for såvel krydstogt turisterne som for alle besøgende og hele byens befolkning.

Rigtig god fornøjelse

mandag den 29. februar 2016


Hundested Info fortsætter ufortrødent.

Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er enig med Hundested Erhverv om, at Hundested info skulle være overflødig og, at den skaber forvirring, alene af den grund at enhver omtale af Hundested vil gavne byen. Vi bliver sikkert heller ikke enige om det, sådan er det, og det må så være sådan.

Jeg skal ærligt indrømme at jeg er skuffet over at det er sådan, navnlig efter diverse udtalelser om at alle skal bakke op om og støtte de initiativer og planer der foregår i by og havn.

Jeg fortsætte ufortrødent med Hundested Info, så kan dem der ønsker maksimal omtale, benytte sig af siden og dem der har så meget at gøre, at de ikke har brug for yderligere omtale, kan så lade være.

Der er mange ting at fortælle om Hundested og omegn, og det vil jeg blive ved med i så lang tid som jeg nu kan overkomme det, hvilket jeg regner med at kunne i mange år endnu.

Enhver der har noget at oplyse eller gerne vil fortælle andre om, eller har nye idéer, er til enhver tid velkommen til at kontakte mig, så vi sammen kan finde ud af hvordan vi får det gjort på den bedst mulige måde.

onsdag den 20. januar 2016

Et mærkeligt svar og begrundelse.


Jeg har fra Hundested Erhvervs formand, Christian Warrer, modtaget et svar på mit læserbrev i Halsnæs Avis (læs det herunder).

I sin korthed er svaret, ”Det er ofte sådan et initiativ der mangler for at formidle alle de aktiviteter og info om seværdigheder, som kan opleves.”

Derpå angives der, (ordret citeret) ”Formålet om at markedsføre Hundested er vi derfor i sagens natur helt enige om, imidlertid mener vi i Hundested Erhverv ikke, at lokalområdet har gavn af, at der kører flere parallelle spor. Det forvirrer både fastboende og gæster, at der er flere steder at søge informationer, og jo flere fora, jo større risiko for at ramle ind i forkerte/gamle/irrelevante oplysninger, som gør mere skade end gavn for både læseren og lokalområdet.”

Det slutter, ”Derfor mener vi ikke, at der er brug for hverken hundested.inf eller visithundested.dk.”

Lad mig starte med at sige, havde jeg fået det svar da jeg henvendte mig til Hundested Erhverv for et år siden, så havde jeg måske betænkt mig på at starte siden. Men nu efter godt et år og flere tusinde timers arbejde med hundested.info, så stopper jeg ikke bare, tværtimod vil jeg forstærke indsatsen for at det skal blive et endnu bedre tilbud til de eksisterende muligheder der er i dag.

Begrundelsen for at der ikke er brug for hundested.info er jo ikke relevant, at der ikke skulle være nogen gavn af flere parallelle spor har jo ikke noget på sig.
Det kan være fornuftigt at begrænse sig af økonomiske grunde, hvilket jo ikke kommer på tale i forbindelse med gratis omtale i Hundested.info. Enhver ved, at jo mere omtale man kan få jo bedre er det, selv dårlig omtale kan være bedre end ingen.

Forkerte/gamle og irrelevante oplysninger kan aldrig undgås, og jeg har set flere af dem i de teknisk højt kvalificerede medier som VisitNordsjælland og Oplev Halsnæs, også i Hundested.info kan der forekomme fejl, som i lighed med alt andet, rettes fra dag til dag, ja ofte fra time til time.

Hundested.info har ikke den samme høj teknisk kvalitet som de andre omtalte medier, til gengæld har den på et og samme sted flere oplysninger, som har relevans for Hundesteds borgere og besøgende og som er mere uddybende, informative og nemmere at finde.

Nu mangler jeg blot svar på de klare spørgsmål jeg stillede i min svar-mail til Christian Warrer.

fredag den 8. januar 2016

Positive tanker.

Jeg har med interesse læst artiklen i Halsnæs Avis om den ny formand for Hundested Erhvervsforeningen, Christian Warrer.
De tanker og idéer er meget positiv læsning, jeg læser bl.a. ”Formålet er at fremstille Hundested som godt sted at bo….”  ” ..det stigende antal gæster på havnen som en indikator for byens tiltrækningskraft.”  
Planen er fortsat at tiltrække flere små, kreative håndværkere …. med arbejdende værksteder året rundt” ”Vi skal dog ikke lave stedet om til en turistby” ”Vi løfter nedefra” og ikke mindst til sidst Det kræver mange frivillige kræfter bag”.
Alt sammen er det positive tanker som jeg tror på, at Christian Warrer mener, jeg har blot hørt noget lignende før uden at jeg har fået nogen form for reaktion på flere henvendelser.
Jeg har for mere end et år siden oprettet siden www.hundested.info for at være med til som almindelig borger, at fortælle vidt og bred om det store arbejde der har ændret Hundested fra en jævn trist by, til en by med initiativ og virke som er værd at besøge, for ikke at tale om simpelthen at slå sig ned i byen.

Jeg har forgæves forsøgt at få støtte til idéen fra havn og erhvervsforeningen, ikke af økonomisk art, nej blot en tilkendegivelse om, at man – forhåbentlig var positive - eller blot støttede initiativet.

Den manglende reaktion har undret mig meget, for ovenstående udsagn har jeg som sagt hørt ved flere tidligere lejligheder, men nu må det så være på tide at de positive tanker og udtalelser også blive omsat i Positiv handling i form af støtte til alle der viser initiativ.
Richardt Rolsted