fredag den 17. marts 2017


Om Hundested dengang og nu.


Der er sket mange ting i Hundested igennem tiden, specielt hvis man sætter dengang til da Hundested blev omtalt første gang, og så til nu.

Deler man det op i perioder som før og efter, bliver det mere overskueligt, som f.eks.:

Hundested før der blev bygget en havn og efter.
Før anden verdenskrig og efter.
Før der blev indført fiskekvoter og efter.
Før færgefarten til Grenå stoppede og efter.
Før kommunesammenlægningen og efter.

Om kommunesammenlægningen har været til gavn eller ej, må den enkelt selv bedømme, tanken var at større kommuner skulle kunne klare større opgaver.

Om det er store eller små Kommuner så kan man også tale om, før og efter et kommunevalg, før valget hvor man loves guld og grønne skove, og så efter valget hvor man er tilbage til virkeligheden.

Man havde en fuldstændig plan for en Handikap idrætshøjskole før kommunevalget i Hundested i 1981, efter valget havde man intet.
Før Kommunevalget i 1997 havde man planer om et Thulecenter, efter valget havde man intet.

Der har for nyligt været et forslag fremme om et Arktisk- og Oplevelses- center i Hundested, det vil sikker også indgå i de mange løfter før valget. Det står alle frit for at gætte på hvad vi har efter kommunevalget til efteråret, trods den nu større og mere slagkraftige kommune.

Heldigvis har vi også en periode hvor man kan tale om, før Glassmedjen og Bryghuset blev etableret i havnen, og så tiden efter, hvor der skete en utrolig forvandling, især i havnen, men også i byen.

Nu kan vi også tale om tiden, før krydstogtskibene og tiden efter, hvor Hundested nu er krydstogthavn. Heldigvis er der masser af ildsjæle med masser af initiativ så udviklingen fortsætte i positiv retning.
Som noget nyt kommer der på Grønnessegård fra 2017, i dagene fra den 3-5. juni,
Time Winder. Nostalgi - Til lands, til vands og i luften med internationalt snit, og i Lynæs kommer der den 10. og 11. juni, også for første gang, Vandsports Festival.
Læg så dertil, at der netop er afhold en stiftende generalforsamling hvor der blev valgt en bestyrelse som skal arbejde videre med planerne om at få åbnet Hundested Bio, forhåbentlig en gang i 2018.

Der er mange ildsjæle som vil kunne sørge for, at Hundested stadig er attraktiv, i hvert fald om sommeren, og hvis de får den nødvendige støtte og anerkendelse der er nødvendig, også fra de etablerede, så vil Hundested stadig være godt rustet.
Specielt for Byen Hundested og dens handlende, vil det derimod være af stor betydning hvis der kunne komme en helårs attraktion til byen, som vil kunne trække besøgende til byen hele året.