tirsdag den 18. juli 2017

Hundested i verden.

Hundested er ikke verdenskendt, men der er dog mindst to ting der gør byen kendt ude i verden.
Polarforskeren Knud Rasmussen er næsten mere kendt ude i verden end herhjemme.
 I år er det 100 år siden at Knud Rasmussens hus blev bygget. De 100 år for Knud Rasmussens hus bliver fejret hele sæsonen med en særudstilling i Knuds hus, nu museum.
Det er også 100 år siden, at Hundested Motorfabrik startede op, og der har sejlet adskillige rundt i verden med en Hundested Motor, i dag er det som Hundested Propeller, at fabrikken gør sig på verdensplan.
De 100 år for Motorfabrikken bliver fejret med et Træf af fiskekuttere og andre fartøjer der har en Hundested Motor.
Arrangementet finder sted i dagene den 1. til 3. september, hvor fartøjer fra nær og fjern mødes i Hundested havn for at fejre den verdenskendte motor med den specielle dunkende lyd.  
Der har været afholdt to nye arrangementer i starten af sommersæsonen, på Grønnessegaard var det et godt besøgt veterantræf TimeWinder med Fly, Dampmaskiner, Biler mmm, og i Lynæs var det Lyn-X, et vandsportsarrangement der også havde succes, og begge arrangementer bliver gentaget i 2018.
Sandskulptur festivalen åbnede den 11. maj og er godt på vej mod ny besøgsrekord.  
Der har været den årlige havne fest, med succes, og det gjaldt også Hundested by Night.
Der har været afhold det første musikarrangement ”Watermusic” og den 26. august afvikles det andet.
Hundested kom i 2016 på kortet som Krydstogt havn med to besøg, og det vides allerede nu, at der kommer to og måske fire skibe til Hundested i 2018.
Om ovennævnte og meget mere kan der hentes flere oplysninger på www.hundested.info

onsdag den 24. maj 2017


Hvem bestemmer Hundesteds fremtid.


Halsnæs kommune, ved borgmester Steen Hasselriis, går ind for et Arktisk Center i Hundested havn, og der har allerede været flere seriøse forslag til et sådant.

Hundested Havn I/S er ikke interesseret, da det ikke passer ind i deres planer for byggeri på havnen, og de er tilsyneladende uvillig til at finde en løsning, som f.eks. kunne være et mindre voluminøst boligbyggeri der gav plads til et Arktisk Center.

Men hvad siger Hundested handelsstandsforening egentlig?
Det kan ikke være helt uvæsentlig hvad foreningen mener.
Det er jo dens medlemmer der vil komme til at lide butiksdøden i selve byen, hvis der flytter yderligere handel til havnen.
Man har talt meget om, at binde by og havn mere sammen, men jo flere forretninger der åbner i havnen - og her taler vi ikke kun om kunstforretninger, gallerier og andre mindre handelsboder – jo mere bliver der tale om en opdelt by, for ikke at tale om en død handelsgade, Nørregade.

Kirsten Møller har et indlæg i Halsnæs Avis i denne uge (21) hvor hun blandt andet også spørger hvad byens erhvervsforening siger, og hun skriver, ”at selvfølgelig findes der en løsning hvor der er plads til, bl.a. Arktisk Center”.
Kirsten Møller har tidligere (2014) udarbejdet et forslag til et Arktisk Center på Nordmolen, et helt fantastisk projekt, som lige som det senest fremkomne, åbenbart ikke passer ind i Havnens planer, hvilket ikke er det samme som, at der ikke kan findes en løsning,
hvis viljen er der.

Et Arktisk Center vil kunne blive en kæmpe gevinst for såvel Hundested som hele Halsnæs, så det kan ikke være rigtigt at Hundested Havnen I/S, der erhvervede Nordmolen på favorable vilkår, alene skal bestemme hvordan området og dermed en del af byen skal se ud.
Der er selvfølgelig et ansvar at tage over for interessenterne, men havnen har også et hensyn at tage, for ikke at sætte den goodwill over styr den har i kommunen såvel som hos borgerne, derfor må havnens planer udformes så de giver byen og borgerne de bedste betingelser.
    

Byens borgere har tidligere udtalt sig negativt om lignende byggeplaner der har været fremme, så kommunen har allerede en god baggrund til ikke at godkende et byggeri der overskrider lokalplanen med 61%, og hvor specielt den 22 meter høje bygning er anstødsstenen, den må man forvente at de bruger, hvis havnen ikke kommer til fornuft.   

onsdag den 3. maj 2017


Sæson 2017 i Hundested står for døren.


2017 ser ud til at blive rigtig aktiv, ganske vidst kommer der ikke krydstogtskibe i år, men foreløbig to har anmeldt deres ankomst i 2018.

I havnen er ud over de kendte steder også mange mindre, men af den grund ikke nødvendigvis mindre interessante. Det drejer sig om gallerier, kunsthåndværkere, keramikere, trædrejer mm.
Hertil er der rige mulighed for at få stillet sulten eller nyde en drink, en kop kaffe/te eller en is.

Der er tre nye arrangementer i år, det drejer sig om ”Time Winder” på Grønnessegård, ”Lyn-X” i Lynæs havn, og Hundested Motor Træf.

 Siden sidste år er der kommet to cafeer mere i by og havn, medens meget andet er ved det gamle som f.eks.:Sandskulpturfestival, Kunsthåndværker marked på Beddingen, Watermusic, Loppemarked i Kikhavn, Sildens dag, Havnefest og Hundested by Night.

Oplysninger om alle arrangementer, også dem der ikke er nævnt her, findes på.: www.hundested.info eller direkte på www.arrangementer.hundested.info

Hundested.info har gennemgået endnu en opgradering hvor der er gjort lidt mere ved det engelske, bl.a. er arrangementer blevet tilføjet engelsk tekst.For visithundested.dk der er på danske og engelske, er den nu suppleret med en side på tysk.

Hundested.info kan give dig en samlet oversigt over historien, adresser med links, arrangementer, praktiske oplysninger om parkering, toiletter, kontant automat, over forretninger og spisesteder.  

Har du forslag, ros eller ris så kontakt mig på post@hundested.info eller ring 2388 9412

Alle ønskes en god sommer.
venlig hilsen.
Richardt Rolsted

fredag den 17. marts 2017


Om Hundested dengang og nu.


Der er sket mange ting i Hundested igennem tiden, specielt hvis man sætter dengang til da Hundested blev omtalt første gang, og så til nu.

Deler man det op i perioder som før og efter, bliver det mere overskueligt, som f.eks.:

Hundested før der blev bygget en havn og efter.
Før anden verdenskrig og efter.
Før der blev indført fiskekvoter og efter.
Før færgefarten til Grenå stoppede og efter.
Før kommunesammenlægningen og efter.

Om kommunesammenlægningen har været til gavn eller ej, må den enkelt selv bedømme, tanken var at større kommuner skulle kunne klare større opgaver.

Om det er store eller små Kommuner så kan man også tale om, før og efter et kommunevalg, før valget hvor man loves guld og grønne skove, og så efter valget hvor man er tilbage til virkeligheden.

Man havde en fuldstændig plan for en Handikap idrætshøjskole før kommunevalget i Hundested i 1981, efter valget havde man intet.
Før Kommunevalget i 1997 havde man planer om et Thulecenter, efter valget havde man intet.

Der har for nyligt været et forslag fremme om et Arktisk- og Oplevelses- center i Hundested, det vil sikker også indgå i de mange løfter før valget. Det står alle frit for at gætte på hvad vi har efter kommunevalget til efteråret, trods den nu større og mere slagkraftige kommune.

Heldigvis har vi også en periode hvor man kan tale om, før Glassmedjen og Bryghuset blev etableret i havnen, og så tiden efter, hvor der skete en utrolig forvandling, især i havnen, men også i byen.

Nu kan vi også tale om tiden, før krydstogtskibene og tiden efter, hvor Hundested nu er krydstogthavn. Heldigvis er der masser af ildsjæle med masser af initiativ så udviklingen fortsætte i positiv retning.
Som noget nyt kommer der på Grønnessegård fra 2017, i dagene fra den 3-5. juni,
Time Winder. Nostalgi - Til lands, til vands og i luften med internationalt snit, og i Lynæs kommer der den 10. og 11. juni, også for første gang, Vandsports Festival.
Læg så dertil, at der netop er afhold en stiftende generalforsamling hvor der blev valgt en bestyrelse som skal arbejde videre med planerne om at få åbnet Hundested Bio, forhåbentlig en gang i 2018.

Der er mange ildsjæle som vil kunne sørge for, at Hundested stadig er attraktiv, i hvert fald om sommeren, og hvis de får den nødvendige støtte og anerkendelse der er nødvendig, også fra de etablerede, så vil Hundested stadig være godt rustet.
Specielt for Byen Hundested og dens handlende, vil det derimod være af stor betydning hvis der kunne komme en helårs attraktion til byen, som vil kunne trække besøgende til byen hele året.

fredag den 3. februar 2017


Optimismen fejler ikke noget i Hundested, og ikke uden grund.


2016 var et godt år for Hundested med besøg af krydstogtskibe og rekord for Sandskulptur Festivalen.
Der er allerede store planer for 2017, så selv om der ikke kommer krydstogtskibe i år, vil Hundested stadig være et besøg værd.

Den 21. september skrev jeg, at der arbejdedes på at få besøg af Krydstogtskibe igen, foreløbig har det resulteret i en aftale om besøg af MS Artania den 13. juni 2018.

Kunne der så i løbet af 2017 komme en aftale i stand om at få opført et ”Knud Rasmussen Arktisk Oplevelsescenter”, eller hvad man vil kalde det, så vil det virkelig være en gevinst, ikke alene for Hundested men også for Halsnæs, ja hele Nordsjælland.

Den 1. februar blev en meget ændret og, vil jeg påstå, forbedret udgave af websiden Hundested.info sat i drift. Det er mit håb, at den vil være med til at understøtte det store arbejde mange ildsjæle udfører i Hundested.

torsdag den 19. januar 2017

Knud Rasmussen en fortryller.

Borgerne i Halsnæs var inviteret til en filmaften om Knud Rasmussen i Gjethuset i Frederiksværk, og de fik en rigtig god aften hvor der blev fortalt om filmens tilblivelse før filmen blev vist.
Både fortællingen om arbejdet med at finde ikke tidligere offentliggjort materiale og arbejdet med filmen, var interessant og skærpede forventningerne til filmen, og de blev opfyldt på bedste vis.

Jeg tror at dem der kendte noget til mennesket Knud Rasmussen, blev bekræftet i deres positive indtryk af et unikt menneske med en ukuelig fremdrift og gåpåmod, og dem der ikke havde den store kendskab til Knud, ja de blev helt sikkert lige så fascineret af ham og vil givet fremover, være interesseret i at vide mere om den store polarforsker Knud Rasmussen, manden der var årsag til at hele Grønland forblev under Danmark.

Filmen vil blive vis på DR1 søndag den 5. marts 2017.