onsdag den 24. maj 2017


Hvem bestemmer Hundesteds fremtid.


Halsnæs kommune, ved borgmester Steen Hasselriis, går ind for et Arktisk Center i Hundested havn, og der har allerede været flere seriøse forslag til et sådant.

Hundested Havn I/S er ikke interesseret, da det ikke passer ind i deres planer for byggeri på havnen, og de er tilsyneladende uvillig til at finde en løsning, som f.eks. kunne være et mindre voluminøst boligbyggeri der gav plads til et Arktisk Center.

Men hvad siger Hundested handelsstandsforening egentlig?
Det kan ikke være helt uvæsentlig hvad foreningen mener.
Det er jo dens medlemmer der vil komme til at lide butiksdøden i selve byen, hvis der flytter yderligere handel til havnen.
Man har talt meget om, at binde by og havn mere sammen, men jo flere forretninger der åbner i havnen - og her taler vi ikke kun om kunstforretninger, gallerier og andre mindre handelsboder – jo mere bliver der tale om en opdelt by, for ikke at tale om en død handelsgade, Nørregade.

Kirsten Møller har et indlæg i Halsnæs Avis i denne uge (21) hvor hun blandt andet også spørger hvad byens erhvervsforening siger, og hun skriver, ”at selvfølgelig findes der en løsning hvor der er plads til, bl.a. Arktisk Center”.
Kirsten Møller har tidligere (2014) udarbejdet et forslag til et Arktisk Center på Nordmolen, et helt fantastisk projekt, som lige som det senest fremkomne, åbenbart ikke passer ind i Havnens planer, hvilket ikke er det samme som, at der ikke kan findes en løsning,
hvis viljen er der.

Et Arktisk Center vil kunne blive en kæmpe gevinst for såvel Hundested som hele Halsnæs, så det kan ikke være rigtigt at Hundested Havnen I/S, der erhvervede Nordmolen på favorable vilkår, alene skal bestemme hvordan området og dermed en del af byen skal se ud.
Der er selvfølgelig et ansvar at tage over for interessenterne, men havnen har også et hensyn at tage, for ikke at sætte den goodwill over styr den har i kommunen såvel som hos borgerne, derfor må havnens planer udformes så de giver byen og borgerne de bedste betingelser.
    

Byens borgere har tidligere udtalt sig negativt om lignende byggeplaner der har været fremme, så kommunen har allerede en god baggrund til ikke at godkende et byggeri der overskrider lokalplanen med 61%, og hvor specielt den 22 meter høje bygning er anstødsstenen, den må man forvente at de bruger, hvis havnen ikke kommer til fornuft.